Nowe zasady zapisów na kursy po 19.01.2013r!!

Zgodnie z obowiązującą od 19.01.2013r nową ustawą o kierujących pojazdami (Dz. U. z 5.01.2011r. Nr. 30 poz. 151 z późn. zm.)przed rozpoczęciem kursu należy założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

W tym celu należy udać się do swojego Wydziału Komunikacji, odpowiedniego do miejsca zameldowania, i złożyć:

– wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania na miejscu),

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,

– kolorową fotografię o wymiarach 3,4cm x 4,5cm ( jak do dowodu osobistego),

– pisemną zgodę rodziców lub opiekunów w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia (do pobrania na miejscu lub w naszym ośrodku).

Musicie pamiętać, że czas oczekiwania na numer PKK może wynosić do 2 dni roboczych, dlatego warto dokonać wszelkich formalności odpowiednio wcześniej.